Protsess

Konsultatsioon

Kõigepealt saame kokku. Käime koos üle majaehituse protsessi. Vastame küsimustele ning anname nõu krundi, maja suuruse, ehituse aja ja eelarve osas. Konsultatsioon on alati tasuta.

Eskiis

Esmase hinnapakkumise tegemiseks on vaja ettekujutust maja suurusest ja arhitektuursest lahendusest. Piisab lihtsast visandist. Võime aluseks võtta ka mõne meie varasema projekti või tüüplahenduse, mida kohandame. Tooted

Hinnapakkumine

Kui olulised otsused on tehtud, lepime kokku täpse eelarve ning tööde teostamise kava. Kui soovid osad tööd ise teha või tellida mujalt, siis arvestame sellega. Usume siiski, et parima kvaliteedi tagab täislahendus.

Leping

Lepingus on kirjas lõplik tööde maht, ajagraafik ning maksetingimused. Peale lepingu allkirjastamist ja ettemaksu tasumist alustame tööd.

Seinte tootmine

Kasutame parimat ehituspalki. Kogenud meister valib sobivad palgid ning need toodetakse meie hallis maja seinteks.

Püstitus

Pakitud palgid jõuavad objektile ning laotakse professionaalse meeskonna poolt üles. Seejärel paigaldame katuse, aknad, uksed, vahelaed jne.

Üleandmine

Peale tööde valmimist ei tähenda,  et meie suhe ostjaga lõpeb. Klient võib alati kõigis küsimustes meie poole hiljem pöörduda kas järelhoolduse, maja juurdeeehituse või mõnes muus küsimuses.

Hooldus / järeltööd

Oleme ka peale lepinguperioodi alati nõu ja jõuga abiks. Soovi korral saame aidata järelhoolduse teostamisega.  Sõltuvalt maja eripärast tuleb palgi kahanemisest tingitud vajumistel silma peal hoida kuni 3 aastat. See tähendab postide ja toetuskruvide reguleerimist, uste ja akende reguleerimist, ning vajadusel ka nurkade ületihendamist.